Биздеги жаңы нерселер

Биздин максат бир кадам алдыда болуу эмес, бир чакырым алдыда болуу!
Ал үчүн биз жаңы азыктарды чыгарып, дайыма өнүктүрүп турабыз. VIČI дүйнөдөгү окуяларга көз салып туруңуз.

18 03 2021

Мыкты краб таягын кантип тандаса болот?

19 03 2021

VIČI «Moonstery» азыктары менен балдарыңызды таң калтырыңыз!

29 09 2020

Туура тамактануу үчүн рациондо балыктар