Купуялуулук саясаты

Бул купуялуулук саясаты деген эмне билдирет?

Компания жөнүндө маалымат

Жеке маалыматтар деген эмне?

Эмне үчүн сиздин Жеке маалыматтарыңызды иштетебиз?

Биз менен байланышыңыз

Маалыматты ачыкка чыгаруу

Жеке маалыматтарыңыздын коопсуздугу

Сиздин укуктарыңыз

Даттануулар

Жоопкерчилик

Approved by the head of JSC "Vičiūnų grupė" on
2018 06 22 d. order No.8155