Vičiūnų privatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Apie Vičiūnų grupė

Kas yra asmens duomenys?

Kaip Vičiūnų grupė renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis

Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų teisės

Skundai

Atsakomybė

Privatumo politikos pakeitimai

Patvirtinta UAB „Vičiūnų grupė“ vadovo
2018 06 22 d. įsakymu Nr. 8155