Сельдь

Сизде сельдге болгон сүйүү кайдан?! Биздин өлкөдө анын даамына кичинекей кезинен бери тамшанышат. Viči сельдинин ар түрдүү даамынын көптүгү баарына жагымдуу, ал тургай эң таланттуу гурмандарга жагат. Биз эң жогорку сапаттагы балыктар менен камсыз кылабыз, а сиз болсо жөн гана даамын татып көрүңүз!

KG6 SILK 1
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси майдын ичиндеги “Картошкага” VIČI

KG6 SILK 2
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси майдын ичиндеги “Салттуу” VIČI

KG6 SILK 3
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси майдын ичиндеги “Чала туздалган” VIČI

KG6 SILK 4
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси майдын ичиндеги “По-скандинавски” VIČI

KG6 SILK 5
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси таттуу татымалдар менен майдын ичиндеги “Аппетитная” VIČI

KG6 SILK 6
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси таттуу татымалдар менен майдын ичиндеги “Лимонный перец” VIČI

KG6 SILK 7
240 г
+1-6°C

Сельдь филеси ышталган майдын ичиндеги “Копчёная” VIČI

KG6 SILK 8
900г
+1-6°C

Сельдь филеси майдын ичиндеги “Салттуу” VIČI

KG6 SILK 9
250 г
+1-6°C

Сельдь филеси менен туздуу суудагы “Териси” VIČI

KG6 SILK 10
250 г
+1-6°C

Сельдь филеси атайын туздалган териси менен “Домашняя” VIČI

KG6 SILK 11
150 г
+1-6°C

Сельдь филеси кесими майдын ичиндеги “Чала туздалган” VIČI

KG6 SILK 12
150 г
+1-6°C

Сельдь филеси кесими майдын ичиндеги “Картошкага” VIČI