Vičiūnai privacy policy

Ką reiškia ši privatumo politika?

Ką reiškia ši privatumo politika?

Ką reiškia ši privatumo politika?

Ką reiškia ši privatumo politika?

Kaip Vičiūnų grupė renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis

Approved by the head of JSC "Vičiūnų grupė" on
2018 06 22 d. order No.8155