"Osta 2 VIČI surimitoodet ja VÕIDA" kampaania reeglid!

 

Nüüd on hea võimalus proovida kõiki VIČI surimitooteid, sest maitseelamusele lisaks võid võita ka auhinna. Osta Selverist, Coopist või Rimist perioodil 23.11.-21.12.2021 ükskõik millised kaks surimitoodet korraga, esita maksmisel kliendikaart ja osaledki loosimises. Kokku loosime iga keti klientide hulgas välja viis kotitäit imehäid VIČI tooteid.

 

Reeglid

 1. Perioodil 23.11 – 21.12.2021 toimub tarbijamäng Selver, Coop ja Rimi kauplustes, mida korraldab VIČIUNAI BALTIC OÜ registrikoodiga 10642107, asukoht Paljassaare tee 30, Tallinn, e-posti aadress vici@vici.ee, telefon +372 650 8270 (edaspidi kampaania Korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb omada poe (Selver, Coop ja Rimi) kliendikaarti ning registreerida see mistahes vähemalt kahe VIČI jahutatud surimitoote korraga ostmisel. Iga ostu saab kliendikaardiga registreerida ainult üks kord. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud.
 4. Kampaanias osalevad kõik VIČI surimitoodete ostud, kus on ostetud korraga vähemalt kaks surimitoodet ning mille kuupäev jääb ajavahemikku 23.11 – 21.12.2021 ja mis registreeritakse ostu sooritamisel kliendikaardiga.
 5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimused ja kellel on poe (Selver, Coop, Rimi) püsikliendi andmebaasis korrektselt täidetud kõik andmeväljad osalevad loosimises, milles loositakse välja KOTITÄIS VIČI TOOTEID.  Kokku loositakse igas poes (Selveris, Coopis, Rimis) välja 5 auhinda. Oma kliendikaardi andmebaasis olevate andmete kontrollimiseks ja uuendamiseks on vaja pöörduda poe poole (Selver, Coop ja/või Rimi).
 6. Võitjad loositakse hiljemalt 12.01.2022 ning võitjatega võetakse poe (Selver, Coop, Rimi) poolt kliendikaardi kontaktandmetel (telefon, e-post) ühendust 5 tööpäeva jooksul.
 7. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.
 8. Auhindu väljastatakse võitjatele kulleriga kuni 31.01.2022.
  1. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile);
  2. Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires ühekordse tarnega. Võitja peab võtma auhinna vastu. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.
 9. Poel (Selver, Coop, Rimi) on õigus edastada võitja andmed auhinna kättesaamise eesmärgil VIČIUNAI BALTIC OÜ-le.
 10. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale või poele (Selver, Coop, Rimi) kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja.
 11. Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid sälitatakse kolm kuud peale loosimise toimumist.
 12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
 13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult VIČIUNAI BALTIC OÜ, Paljassaare tee 30, Tallinn või e-posti aadressile vici@vici.ee. Kampaania reeglid on avaldatud ka iga osaleva poe veebilehel.