Vičiūnai privacy policy

Какво представлява настоящата Политика за поверителност?

Относно Viciunai Group

Какво са „лични данни“?

Как Viciunai Group събира и използва Вашите лични данни?

Оповестяване на данни

Защита на Вашите лични данни

Вашите права

Жалби

Отговорност

Промени в Декларацията за поверителност

Одобрено от ръководителя на ЕАД „Vičiūnų груни“
на 2018 06 22 г. поръчка No. 8155